Submenu

 

 

Certifikáty

Vybrané certifikáty členů klastru:

 • ČSN EN ISO 9001: 2009
 • EN ISO 14001
 • EN OHSAS 18001
 • GOST-R
 • Certifikát ČEZ, a.s. sekce jaderná energetika
 • ASME BPV – Code – Sekce VIII, Divize 1, Divize 2
 • ATEX - Certifikát výrobce produktů pro prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Osvědčeni ČMI pro výrobce měřici techniky
 • Povoleni č.541834 k prováděni služeb významných z hlediska radiační ochrany v rozsahu a způsoby uvedenými v § 59 odst.1 písm. d) vyhlášky č.307/2002 Sb. ve zněni vyhlášky č.449/2005 Sb
 • Evropský certifikát pro svařování dle EN ISO 3834 část 2
 • Certifikát systému jakosti pro svařování v rozsahu DIN 18 800-7 třída E, DIN 15 018, DIN 22261 a DIN 4133
 • Certifikát dle STN EN ISO 3834-2
 • Certifikát dle AD MERKBLATT HP 0/TRD 201
 • Certifikát TÜV NORD pro výrobu tlakových nádob dle AD 2000 – Merkblatt HPO
 • Certifikát TÜV NORD potvrzující přezkoušení výrobce tlakových nádob dle DIN EN 3834-2

Volba jazyka