Kontakty

Jan Bartošic
ředitel Sdružení 
telefon / fax:
+420 261 305 198
+420 777 289 456
atomex@atomex.cz

 

Společné projekty

Cíle projektu ATOMEX4ENERGY:

 •     podpora spolupráce malých a středních podniků a spolupráce s terciární sférou
 •     podpora exportních aktivit klastru
 •     globální světové působení
 •     zaměření na inovace výrobků i technologií
 •     výrazný posun nabízených aktivit, možnost nabídnout zákazníkům komplexní řešení jejich potřeb
 •     podpora výzkumu a vývoje, zaměření na zvýšení spolehlivosti dodávek


Klastr ATOMEX GROUP řeší v rámci dotačního projektu ATOMEX4ENERGY následující dílčí projekty:

 •     vytvoření výpočetního střediska (oblast strojní a elektro)
 •     projekt zvýšení spolehlivosti energetických strojů a průmyslových technologií
 •     mezifiremní zkušební laboratoř
 •     hermetické uzávěry (jedná se o vývoj nového výrobku, využitelného v technologických procesech především
      v energetických povozech)
 •     marketing
 •     sdílení kapacit
 •     specifické vzdělávání
 •     mobilní měřící pracoviště
 •     řízení projektů a provoz klastru

Volba jazyka