Submenu

 

 

Aktivity/produkty

Výroba a dodávky technologických celků a zařízení pro energetiku, chemický a petrochemický průmysl, ekologii, metalurgii, potravinářský a farmaceutický průmysl, atd.

Díky úzké spolupráci členů klastru je umožněna dodávka i těch nejsložitějších systémů a investičních celků „na klíč“.

Projekce, engineering, výroba, montáž, servis:

 • ocelové konstrukce, části a součásti potrubí pro dopravu kapalin a plynů
 • fotovoltaické elektrárny "na klíč" (rodinné domy, výrobní haly, průmyslové objekty)
 • robotizovaná pracoviště a linky
 • technologie na dělení ocelových svitků, dělící linky
 • zařízení válcoven
 • elektrorozvaděče, rozváděčové skříně, pulty a panely
 • elektrická zařízení výrobních a montážních linek pro strojírenskou výrobu a automobilový průmysl
 • elektrická zařízení pro průmysl (rozvodny NN, kompenzační rozvaděče, parní turbíny, teplárny, ČOV aj.)
 • automatizace technologických procesů, průmyslová automatizace
 • výroba jeřábů, ocelových konstrukcí a potrubí pro energetiku, chemický a petrochemický průmysl
 • rámy strojů a středně těžkých ocelových konstrukcí pro stavebnictví, strojírenství,energetiku a ekologii
 • lisovaná vysokotlaká dna, kompenzátory, vrchlíky, kulová dna, objímky, třmeny
 • oblouky lisované z plechu
 • tlakové i netlakové nádoby z uhlíkatých i nerezových ocelí (výměníky, nádrže, separátory atd.)
 • trubkové výměníky a odparky
 • kotle a jejich části
 • trubkové svazky
 • kolony a reaktory
 • kolektory
 • technologické potrubí
 • tlakové a potrubní systémy
 • absorbery
 • pláště nádob na vyhořelé jaderné palivo
 • průmyslové řídicí a diagnostické systémy
 • vibrační senzory a speciální čidla
 • prvky průmyslové automatizace
 • prostředky technické diagnostiky a monitorování provozu strojů
 • projektová činnost
 • atd.

Volba jazyka