Submenu

 

 

Profil

ATOMEX GROUP je sdružení inovativních českých výrobních, obchodních a inženýrských firem se zkušenostmi v oblasti vývoje, výroby a dodávek technologického zařízení pro:

  • energetiku, včetně OZE
  • jaderné elektrárny
  • teplárny a spalovny
  • čističky odpadních vod
  • chemický a petrochemický průmysl
  • automobilový průmysl, atd.

Zaměření klastru:

  • dodávky pokročilých produktů a technologií pro výrobu energie včetně jaderné
  • provozování podnikatelského inkubátoru pro inovační firmy v rámci zařízení pro výrobu energií
  • spolupráce s národními i zahraničními vědecko-výzkumnými a obchodními organizacemi při realizaci dodávek
  • rozvoj informačních systémů pro výzkum a vývoj v oblasti energetiky

Klastr byl založen 25.3.2009.

V roce 2011 získal klastr v rámci programu podpory (OPPI) Spolupráce - klastry dotaci na řešení společného projektu ATOMEX4ENERGY.

 


Volba jazyka