Reference


WER 440

Pomocné systémy primárního okruhu, systémy zpracování radioaktivních medií, havarijní systémy, zpracování radioaktivních odpadů.

WER 1000

Úložiště radioaktivních odpadů, finální zpracování radioaktivních odpadů, pomocné systémy primárního okruhu, čištění radioaktivních medií, havarijní systémy, příprava chemických roztoků, čištění kontaminovaných vod, hospodářství technických plynů, nerezové a černé oblicovky, průchodky a ocelové konstrukce pro stavební část.


Volba jazyka