Hlavní zaměření klastru:

  • projekční a konstrukční práce
  • dodávky materiálu a polotovarů (odlitky, výkovky)
  • výroba tlakových i netlakových nádob z uhlíkatých i nerezových ocelí (výměníky, nádrže, kolony, separátory atd.)
  • výroba jeřábů, ocelových konstrukcí a potrubí pro energetiku, chemický a petrochemický průmysl
  • povrchové úpravy
  • tepelné zpracování
  • nedestruktivní zkoušky (NDE)
  • investiční výstavba včetně možnosti zajištění financování

Reference

WER 1000

Úložiště radioaktivních odpadů, finální zpracování radioaktivních odpadů, pomocné systémy primárního okruhu, čištění radioaktivních medií, havarijní systémy, příprava chemických roztoků, čištění kontaminovaných vod, hospodářství technických plynů, nerezové a černé oblicovky, průchodky a ocelové konstrukce pro stavební část.

WER 440

Pomocné systémy primárního okruhu, systémy zpracování radioaktivních medií, havarijní systémy, zpracování radioaktivních odpadů.Volba jazyka